A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380473. látogatója

Budapest

2015. szeptember 25.,

péntek


 

138. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
19899
282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
19899
283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet
Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
19900
43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
19902
25/2015. (IX. 25.) IM rendelet
A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
19904
1686/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia elfogadásáról
19907
1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról
19907
1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének vagyon- és állagmegóvás érdekében nagykarbantartási, átalakítási, felújítási munkálatairól
19908
1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
Egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések módosításáról
19909
1690/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
19913
1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú („Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” című) projekt támogatásának növeléséről
19915
1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projekt támogatásának növeléséről
19918
1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú („Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása” című) projekt támogatásának növeléséről
19920
1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről
19922
1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú („A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel” című) projekt támogatásának növeléséről
19924
1696/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú („Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház és Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
19926
1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
Egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú („Kiemelt természetvédelmi fejlesztések” című) kiemelt projekt felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
19928
1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
Egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
19931
1699/2015. (IX. 25.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
19937
82/2015. (IX. 25.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
19937
83/2015. (IX. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
19938

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.