A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380475. látogatója

Budapest

2016. július 22.,

péntek


 

111. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról
8762
28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról
8766
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
8767
1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról
8776

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.