A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380503. látogatója

Budapest

2016. november 23.,

szerda


 

180. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
358/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
77026
45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet
A kötelező tartalékráta mértékéről
77027
44/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
77028
45/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
77028
46/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról
77030
47/2016. (XI. 23.) BM rendelet
Egyes, az Országgyűlési Õrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról
77041
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet
A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
77063
29/2016. (XI. 23.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
77124
1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat
Egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról
77124
122/2016. (XI. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
77126

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.