A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380505. látogatója

Budapest

2016. december 14.,

szerda


 

201. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
Az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről
81933
416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről
81934
417/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről
81936
418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről
81936
419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
81942
420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
81949
421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
81953
422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól
81957
423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
81959
424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
81960
1755/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról
81963
1756/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának létrehozásáról
81963
1757/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
Az Országos Sportegészségügyi Intézet átmeneti elhelyezésével kapcsolatos forrásigényről
81964
1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről
81964
1759/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
81965
1760/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról
81967
1761/2016. (XII. 14.) Korm. határozat
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról
81969

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.