A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2016. december 15.,

csütörtök


 

203. szám


 

Ára: 12075 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2016. évi CLI. törvény
gyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
81991
2016. évi CLII. törvény
A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről
82006
2016. évi CLIII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
82056
2016. évi CLIV. törvény
gyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
82078
2016. évi CLV. törvény
A hivatalos statisztikáról
82098
2016. évi CLVI. törvény
risztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
82116
2016. évi CLVII. törvény
arország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
82120
2016. évi CLVIII. törvény
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról
82121
2016. évi CLIX. törvény
ndvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról
82154
2016. évi CLX. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
82154
2016. évi CLXI. törvény
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
82171
2016. évi CLXII. törvény
Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról
82189
2016. évi CLXIII. törvény
zgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
82191
2016. évi CLXIV. törvény
Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról
82200
427/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről
82204
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól
82220
429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról
82261
 
Egyes, gyógyászati segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel és védőnői ellátással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
82264
37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
82288
82/2016. (XII. 15.) FM rendelet
Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről
82290

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.