A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381288. látogatója

Budapest

2017. június 27.,

kedd


 

100. szám


 

Ára: 12075 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XCI. törvény
Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
9733
2017. évi XCII. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
9744
2017. évi XCIII. törvény
A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról
9746
2017. évi XCIV. törvény
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
9782
2017. évi XCV. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról
9785
2017. évi XCVI. törvény
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
9792
2017. évi XCVII. törvény
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról
9793
2017. évi XCVIII. törvény
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról
9793
2017. évi XCIX. törvény
Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról
9794
2017. évi C. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
9800
2017. évi CI. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
9997
2017. évi CII. törvény
Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről
10026
2017. évi CIII. törvény
A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról
10027
18/2017. (VI. 27.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról
10029
16/2017. (VI. 27.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
10029
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról
10035
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
10035
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
10036

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.