A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369713. látogatója

Budapest

2017. augusztus 23.,

szerda


 

134. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
Megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról
18598
22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet
1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról
18600
21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról
18601
11/2017. (VIII. 23.) IM rendelet
A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet módosításáról
18602

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.