A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369712. látogatója

Budapest

2017. szeptember 11.,

hétfő


 

144. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról
27242
261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
27243
262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
27244
263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról
27245
264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
27246
265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27249
266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
27251
267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet
A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
27253
23/2017. (IX. 11.) BM rendelet
A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
27255
1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról
27258
1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről
27258
1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
27259
1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A „Művészeti díjak a 20–21. században” című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról
27259
1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról
27260
1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27260
1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
27262
1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről
27264
1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról
27264
1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű („Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
27265
1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
27265
1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
Az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről
27266
1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról
27266
1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról
27267
1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról
27268
1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról
27269
1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
27270
1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról
27272
1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
27275
1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról
27276
1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról
27278
1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról
27280
1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról
27280
1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról
27280
89/2017. (IX. 11.) ME határozat
Miniszterelnöki határozat visszavonásáról
27281
90/2017. (IX. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27281
91/2017. (IX. 11.) ME határozat
A Magyar–Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
27282
92/2017. (IX. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27282
93/2017. (IX. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27283
94/2017. (IX. 11.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
27283
95/2017. (IX. 11.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
27284

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.