A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2017. február 2.,

csütörtök


 

15. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
250
20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
A területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
257
21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
269
22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
272
1037/2017. (II. 2.) Korm. határozat
Az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatokban és szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról
274
1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
274
1039/2017. (II. 2.) Korm. határozat
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról
278
1040/2017. (II. 2.) Korm. határozat
A Debrecen megyei jogú város területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
278
1041/2017. (II. 2.) Korm. határozat
A Verseg Község Önkormányzatát érintő bírósági eljárás lezárása érdekében szükséges források biztosításáról
279
1042/2017. (II. 2.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
281
13/2017. (II. 2.) ME határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti Partnerségi és Fejlesztési Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
281
14/2017. (II. 2.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
281

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.