A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2017. október 9.,

hétfő


 

164. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
39/2017. (X. 9.) NFM rendelet
A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
27982
40/2017. (X. 9.) NFM rendelet
A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról
27991
1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat
Az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
27993
1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosító számú („Irmák Nonprofit Kft. – Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása” című) projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
27994

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.