A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176271. látogatója

Budapest

2017. november 13.,

hétfő


 

184. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CXL. törvény
Az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
29754
2017. évi CXLI. törvény
A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és leküzdése érdekében folytatandó együttmûködésrõl szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerzõdés módosításáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
29773
2017. évi CXLII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl
29789
2017. évi CXLIII. törvény
Az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról
29795
2017. évi CXLIV. törvény
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntetõ tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bûnügyi együttmûködést szabályozó törvények módosításáról
29838
2017. évi CXLV. törvény
Egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
29889
2017. évi CXLVI. törvény
Az átmeneti bányászjáradékban részesülõk közérdekû nyugdíjas szövetkezeten keresztül történõ foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról
29965

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.