A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381466. látogatója

Budapest

2017. december 11.,

hétfő


 

208. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
375/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
33422
376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
A muzeális intézmények működési engedélyéről
33428
377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról
33437
378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól
33440
379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
33443
380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról
33444
381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
33452
42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről
33458
34/2017. (XII. 11.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdésében foglalt sajtószabadságból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
33463
1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat
A bős–nagymarosi jogvita keretében szlovák–magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
33484
1942/2017. (XII. 11.) Korm. határozat
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található Kormányváró jogi helyzetének rendezéséről
33485
123/2017. (XII. 11.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, valamint a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság új tagjának kijelöléséről
33485

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.