A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380476. látogatója

Budapest

2017. december 12.,

kedd


 

209. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
382/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
33490
383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról
33516
384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról
33517
385/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
33522
386/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
33523
387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
33524
32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
A kulturális szakemberek továbbképzéséről
33529
33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
33531
34/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
33532
461/2017. (XII. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
33535
462/2017. (XII. 12.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
33535
463/2017. (XII. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
33536
464/2017. (XII. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
33537
465/2017. (XII. 12.) KE határozat
Rektori megbízásról
33537
466/2017. (XII. 12.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33538
467/2017. (XII. 12.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33538
468/2017. (XII. 12.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
33539
469/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
33539
470/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bbírói felmentésről
33539
471/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
33540
472/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
33540
473/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
33540
474/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
33541
475/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33541
476/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33541
477/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33542
478/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33542
479/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33542
480/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33543
481/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33543
482/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33543
483/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33544
484/2017. (XII. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
33544
1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
Helyi önkormányzat támogatásáról
33544
1944/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
Egyes egyházi beruházások támogatásáról
33547
1945/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
A „Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt” tervezési folyamatainak megkezdéséről
33548
1946/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátásának hatékonyabb és magasabb minőségű működéséhez kapcsolódó folyamatszervezési és informatikai fejlesztések megvalósításáról
33549
1947/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
33550
1948/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
33552
1949/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
33554
1950/2017. (XII. 12.) Korm. határozat
A KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 azonosító számú („Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” című) projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
33556
124/2017. (XII. 12.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
33556

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.