A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2017. december 18.,

hétfő


 

214. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi CLXXXV. törvény
A váltójogi szabályokról
33984
2017. évi CLXXXVI. törvény
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról
33998
2017. évi CLXXXVII. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
34031
2017. évi CLXXXVIII. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
34040
2017. évi CLXXXIX. törvény
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
34048
2017. évi CXC. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról
34056
2017. évi CXCI. törvény
A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
34057
2017. évi CXCII. törvény
Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
34068
2017. évi CXCIII. törvény
A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról
34081
2017. évi CXCIV. törvény
Egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
34090
2017. évi CXCV. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról
34092
2017. évi CXCVI. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
34093
414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
34099
58/2017. (XII. 18.) FM rendelet
A fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról
34103
59/2017. (XII. 18.) FM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
34109
17/2017. (XII. 18.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
34117
Köm.5020/2017/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34119

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.