A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2017. június 8.,

csütörtök


 

84. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LVIII. törvény
Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
8209
2017. évi LIX. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
8214
125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról
8222
126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
8223
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
8224
128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8226
5/2017. (VI. 8.) MEKH rendelet
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról
8228
13/2017. (VI. 8.) BM rendelet
Egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról
8232
6/2017. (VI. 8.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról
8236
199/2017. (VI. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
8241
1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról
8241
1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon megőrzéséről és rendelkezésre állásáról
8242
1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról
8242
1309/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források 2017-ben történő biztosításáról
8244
1310/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új többéves pénzügyi keretért felelős diplomata álláshely létesítéséről
8245
1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről
8245
1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról
8246
1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
8282
1314/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
8286
1315/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről
8286
1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról
8288
1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
8290
1318/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
8292
1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház turnéjának támogatásáról
8294
1320/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A Rákóczi Szövetség és a Duna Egyesület feladatainak 2017. évi támogatásáról
8294
1321/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Állami ingatlanoknak a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról, valamint az egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus által történő hasznosításával összefüggő feladatokról szóló 1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról
8295
1322/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8295
70/2017. (VI. 8.) számú NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
8296

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.