A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2017. június 12.,

hétfő


 

88. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról
8656
145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8661
146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
8661
147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
8662
148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
8662
149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8665
150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8694
151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8696
152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8698
153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8699
154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet
A Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
8701
11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
8702
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
8708
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
8719
200/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
8727
201/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
8727
202/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
8727
203/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
8728
204/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8728
205/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8728
206/2017. (VI. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8729
1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról
8729
1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről
8729
1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról
8733
1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról
8734
1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5–16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar részvételről
8735
1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről
8736
1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
Az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről
8736
1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
Az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról
8737
1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről
8737
1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről
8738
1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról
8738
1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
8739
1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról
8741
1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
8741
1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
Egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről
8743
1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú („Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról
8743
1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű („Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
8744
1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
Egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű („Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című) felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról
8747
1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök kialakítása – hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
8751
1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
8753
59/2017. (VI. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8755
60/2017. (VI. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8755
61/2017. (VI. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8756

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.