A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298142. látogatója

Budapest

2018. július 2.,

hétfő


 

103. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
8916
116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről
8916
117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
8917
118/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8922
119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8923
1291/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
A Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége (LMKSZ) elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről
8931
1292/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.) Korm. határozat módosításáról
8933
1293/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
A 2014–2020. évekre szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról
8933
1294/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti feladat átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
8934
1295/2018. (VII. 2.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságoknak, továbbá a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központnak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
8937
90/2018. (VII. 2.) ME határozat
A 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és a monitoring bizottságok elnökének kinevezéséről
8939
91/2018. (VII. 2.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8940

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.21.