A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299760. látogatója

Budapest

2018. július 10.,

kedd


 

108. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
26620
122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
26624
123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
26628
124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
26629
125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
26630
10/2018. (VII. 10.) HM rendelet
Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet módosításáról
26634
1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
26635
1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
A Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és infrastrukturális kérdésekről
26635
1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
26636
1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
A megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről
26638
1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
A Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
26639
1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével II. szakasz” című projekt műszaki tartalmának bővítéséről
26640

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.28.