A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298755. látogatója

Budapest

2018. július 19.,

csütörtök


 

114. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi XXVII. törvény
A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26814
2018. évi XXVIII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről
26820
2018. évi XXIX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
26841
2018. évi XXX. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
26852
2018. évi XXXI. törvény
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
26854
2018. évi XXXII. törvény
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
26864
2018. évi XXXIII. törvény
A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
26878
11/2018. (VII. 19.) HM rendelet
A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről
26891
6/2018. (VII. 19.) ITM rendelet
A nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet módosításáról
26893
Köf. 5013/2018/6. számú határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
26923
1329/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
Egy helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról
26928
1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat
A Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról
26930

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.