A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299757. látogatója

Budapest

2018. február 6.,

kedd


 

14. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
516
6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről
533
7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
534
8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
542
9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
549
10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
554
11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
559
12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
560
13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet
A mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
561
2/2018. (II. 6.) MvM rendelet
Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005. (III. 10.) TNM rendelet módosításáról
564
3/2018. (II. 6.) FM rendelet
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosításáról
567
1/2018. (II. 6.) NGM rendelet
A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról
583
2/2018. (II. 6.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról
588
3/2018. (II. 6.) NFM rendelet
A közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról
593
1016/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolaj-készletezési szerződésekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
594
1017/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
594
1018/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról
595
1019/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről
595
1020/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről
596
1021/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről
596
1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról
596
1023/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
597
1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
600
1025/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
602
1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 ("Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása" című), a MAHOP-2.4-2016 ("Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások" című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű ("A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
604
1027/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
604
1028/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A Budapest XII. kerület belterület, 9628 és 9630/2 helyrajzi számú ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
604
1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról
605
1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
606
7/2018. (II. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
608
8/2018. (II. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
608
9/2018. (II. 6.) ME határozat
A Magyar-Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, a Magyar-Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság és a Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről
609
10/2018. (II. 6.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipe¾ské predmostie (Ipolyhídvég) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
609

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.28.