A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372415. látogatója

Budapest

2018. szeptember 2.,

vasárnap


 

140. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
A honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól
29808
167/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
29813
168/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet
A Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti ingatlan üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatainak változásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
29815
14/2018. (IX. 17.) HM rendelet
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról
29817
17/2018. (IX. 17.) ITM rendelet
Az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról
29835
1443/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
A 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
29961
1444/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
A „GSM-R távközlési hálózat kiépítése II. ütem megvalósítás” című IKOP – CEF projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
29961
1445/2018. (IX. 17.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatti ingatlan felújításához 2018. évben szükséges többletforrás biztosítására vonatkozó előirányzat-átcsoportosításról
29967
113/2018. (IX. 17.) ME határozat
A Magyar–Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
29969
114/2018. (IX. 17.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kulturális központok létesítéséről, működtetéséről és tevékenységéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
29969
115/2018. (IX. 17.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
29969
116/2018. (IX. 17.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
29970

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.