A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369716. látogatója

Budapest

2018. szeptember 25.,

kedd


 

144. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
169/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
30068
170/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
30069
171/2018. (IX. 25.) Korm. rendelet
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
30069
31/2018. (IX. 25.) EMMI rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
30071
Knk.VII.37.935/2018/2. számú végzés
A Kúria végzése
30073
1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről
30076
1458/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok támogatásáról
30077
1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről
30079
1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
Az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról
30079
1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról
30080
1462/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő többlettámogatás biztosításáról
30082
1463/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat módosításáról
30082
1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
30083
1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
30084
1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
30085

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.