A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298149. látogatója

Budapest

2018. szeptember 28.,

péntek


 

147. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2018. (IX. 28.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
30188
32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosításáról
30332
27/2018. (IX. 28.) IM rendelet
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról
30339
Köf.5013/2018/8. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
30340
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30342
444/2018. (IX. 28.) KE határozat
Rektori megbízásról
30343
1475/2018. (IX. 28.) Korm. határozat
A Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói joga gyakorlásának átruházásához kapcsolódó egyes intézkedésekről
30343

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.21.