A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380510. látogatója

Budapest

2018. október 1.,

hétfő


 

149. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
177/2018. (X. 1.) Korm. rendelet
A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
30358
1476/2018. (X. 1.) Korm. határozat
A torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat módosításáról
30359
120/2018. (X. 1.) ME határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új elnökhelyettesek kinevezéséről
30360

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.