A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298015. látogatója

Budapest

2018. február 8.,

csütörtök


 

15. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2018. (II. 8.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
612
4/2018. (II. 8.) NFM rendelet
A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról
613
32/2018. (II. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
614
33/2018. (II. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
614
34/2018. (II. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
615
35/2018. (II. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
615
36/2018. (II. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
616
1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat
A hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról
616
1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat
A tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről
617
11/2018. (II. 8.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
619
12/2018. (II. 8.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
619
13/2018. (II. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
620

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.21.