A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298833. látogatója

Budapest

2018. november 10.,

szombat


 

172. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
206/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról
31338
207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
31340
208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet
A miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
31341
1560/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A Magyarságkutató Intézet létrehozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről
31344
1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történő ingyenes átruházásáról
31345
1562/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított költségvetési szervek részére biztosított kincstári könyvvezetési szolgáltatás kialakításáról
31345
1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
Egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
31346
1564/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól
31348
1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről
31349
1566/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületek értékesítésével kapcsolatos intézkedésekről és egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
31352
1567/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről és a fejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
31353
1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
31354
138/2018. (XI. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
31356

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.24.