A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381467. látogatója

Budapest

2018. december 10.,

hétfő


 

196. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
236/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
34729
237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról
34730
238/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
34734
36/2018. (XII. 10.) AM rendelet
A Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület létesítéséről
34735
37/2018. (XII. 10.) AM rendelet
Az egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
34741
Köf.5019/2018/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34748
33/2018. (XII. 10.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
34754
1665/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
Magyarország Európa Tanács Melletti Állandó Képviselete nagyköveti rezidenciájának elhelyezését szolgáló ingatlan megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről
34754
1666/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről és a sürgősségi betegellátásra vonatkozó hosszú távú koncepció kidolgozásáról
34755
1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
A közösségi foglalkoztatók működésének biztosítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
34757
1668/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Vállalkozások folyó támogatása alcím, 1. Normatív támogatások jogcímcsoport, 1. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
34760
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról
34760
1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
A Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
34762
1671/2018. (XII. 10.) Korm. határozat
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról
34765

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.