A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8176271. látogatója

Budapest

2018. december 18.,

kedd


 

204. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi C. törvény
A független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról
35281
2018. évi CI. törvény
A 2021. évi népszámlálásról
35281
2018. évi CII. törvény
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról
35285
2018. évi CIII. törvény
A Nemzeti Eszközkezelõ Programban részt vevõ természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
35286
2018. évi CIV. törvény
Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggõ törvények módosításáról
35297
2018. évi CV. törvény
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról
35302
2018. évi CVI. törvény
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
35303
2018. évi CVII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggõ módosításáról
35306
2018. évi CVIII. törvény
Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kõolajkészletezési szerzõdések tárgyában kötött megállapodás kihirdetésérõl
35308
2018. évi CIX. törvény
A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsõoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl
35315
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
A felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységrõl
35318
258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
A felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelezõ közbeszerzési szakmai képzésérõl szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
35326
259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezõi és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
35327
260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
A sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggõ módosításáról
35328
16/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az évenként felvehetõ hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvétel különös feltételeirõl, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
35330
17/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítõk deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról
35331
18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
A felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggõ hatósági eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról
35331
19/2018. (XII. 18.) MvM rendelet
Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról
35332
41/2018. (XII. 18.) AM rendelet
A fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet új elõirányzatokkal, valamint egyes elõirányzatok felhasználási szabályainak változásával összefüggõ módosításáról
35333
42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelet
Az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint a területi védõnõi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról
35338
43/2018. (XII. 18) EMMI rendelet
A minõsített elõadó-mûvészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
35339
34/2018. (XII. 18.) ITM rendelet
Egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
35341
15/2018. (XII. 18.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
35343

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.12.03.