A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300605. látogatója

Budapest

2018. december 20.,

csütörtök


 

206. szám


 

Ára: 3885 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
262/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
35598
263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről
35598
264/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
A kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
35607
265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
A honvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
35608
266/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról
35610
267/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
35620
268/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
35620
269/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
35626
20/2018. (XII. 20.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról
35631
43/2018. (XII. 20.) AM rendelet
Egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
35633
44/2018. (XII. 20.) AM rendelet
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
35634
19/2018. (XII. 20.) HM rendelet
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
35640
17/2018. (XII. 20.) PM rendelet
A könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
35645
18/2018. (XII. 20.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35647
1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos intézkedésekről
35654
1740/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyarországot népszerűsítő nemzetközi kulturális produkciók 2019. évi megrendezéséről és finanszírozásának támogatásáról
35656
1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről és visszahívásáról
35656
1742/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
35657
1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről
35664
1744/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Az anyakönyvi kivonatokhoz kapcsolódó uniós formanyomtatványoknak az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban történő kiállítása érdekében az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási rendszer és az elektronikus ügyintézési felület fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról
35667
1745/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
35667
1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Határtalanul! program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
35668
1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
35670
1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
35671
1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós jelleggel történő biztosításáról
35676
1750/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
35678
1751/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 23. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 6. Rákóczi Szövetség támogatása jogcím címrendi besorolásának megváltoztatásáról
35680
1752/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról
35680
1753/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges forrás biztosításáról
35682
1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
35684
1755/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Állami tulajdonban álló ingatlan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról
35685
1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről
35686
1757/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Trianon Múzeum Alapítvány múzeumfejlesztési programjának, ingatlanfejlesztésének, valamint működésének támogatásáról
35687
1758/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról
35688
1759/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítása érdekében szükséges ingatlanszerzéshez történő támogatás biztosításáról
35689
1760/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Budapesti Corvinus Egyetem új kollégiuma megvalósításához és az új működési modell szerinti működésre történő felkészüléséhez szükséges támogatás biztosításáról
35691
1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további intézkedésekről
35691
1762/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról
35692
1763/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról
35692
1764/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügy ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről szóló 1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról szóló 2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról
35693
1765/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló Megállapodás Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
35693

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.31.