A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298031. látogatója

Budapest

2018. december 20.,

csütörtök


 

207. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi CXIII. törvény
Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról
35697
2018. évi CXIV. törvény
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
35702
2018. évi CXV. törvény
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
35736
2018. évi CXVI. törvény
A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról
35775
2018. évi CXVII. törvény
Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
35778
2018. évi CXVIII. törvény
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról
35803
2018. évi CXIX. törvény
Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
35814
2018. évi CXX. törvény
A Hungary Helps Programról
35819
2018. évi CXXI. törvény
Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
35824
2018. évi CXXII. törvény
Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
35860
2018. évi CXXIII. törvény
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
35869
2018. évi CXXIV. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
35871
270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről
35872
271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
35876
272/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
35886
273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
35888
33/2018. (XII. 20.) BM rendelet
A polgári célú robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának rendőrségi engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról
35896
34/2018. (XII. 20.) BM rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
35897
1766/2018. (XII. 20.) Korm. határozat
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényben szereplő egyes feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáról
35909
153/2018. (XII. 20.) ME határozat
lyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
35909
154/2018. (XII. 20.) ME határozat
lyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
35910
155/2018. (XII. 20.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról
35910

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.21.