A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369711. látogatója

Budapest

2018. december 21.,

péntek


 

209. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről
36298
284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról
36305
285/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A vizsgaközpont kijelölésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36307
286/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A 48. számú főút Debrecen lakott terület határa, 3+500 km szelvény és Nyírábrány (Országhatár) 30+006 km szelvény közötti szakasz nyomvonalának megállapításáról
36312
287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36332
288/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36357
289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36368
290/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egyes informatikai és elektronikus ügyintézési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
36387
291/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról
36392
292/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
36392
293/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
36395
294/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
36397
295/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Komoró, valamint Fényeslitke külterületén vasúti nyomtávváltásra épülő intermodális logisztikai központ létesítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
36398
296/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
36400
297/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az Andrássy Emlékmúzeum megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
36401
298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletnek, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletnek a robbanóanyag-prekurzorok visszaélésszerű felhasználásának megelőzését célzó azonnali lépésekről szóló 2017. október 18-i 2017/1936 (EU) bizottsági ajánlásra tekintettel történő módosításáról
36402
36/2018. (XII. 21.) BM rendelet
Vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
36405
19/2018. (XII. 21.) PM rendelet
A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
36412
1769/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az „ITU Telecom World 2019” világkonferencia szervezési és pénzügyi feltételeinek biztosításához szükséges feladatokról
36413
1770/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projekt második fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról
36414
1771/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény 2019. évi elnökségi feladatainak ellátásával kapcsolatos események megrendezéséről és az ehhez szükséges források biztosításáról
36415
1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről
36415
1773/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az egészségügyi alapellátás 2019–2022. évekre vonatkozó szakpolitikai programjának kidolgozásáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervről
36417
1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
36420
1775/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal kapcsolatos feladatokról
36421
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról
36422
1777/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Beruházási Ügynökség 2019. évi működési költségéhez szükséges forrás biztosításáról
36423
1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről
36427
1779/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és a központi költségvetést megillető fizetési kötelezettségek egységes és országos nyilvántartásának kialakítására vonatkozó határidő módosításáról, valamint a megvalósítás érdekében az állami adó- és vámhatóság által a 2019. évben teljesítendő feladatokról
36428
1780/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatról történő átcsoportosításról
36429
1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
36431
1782/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről
36433
1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről
36433
1784/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer Európai Unió felé el nem számolható költségeinek új típusú finanszírozásáról
36435
1785/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00004 azonosító számú („Lehetőségek egy jobb élethez – Lakhatási körülmények javítása Eperjeskén” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
36438
1786/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az állami tulajdonban álló KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
36438
1787/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című) projekt támogatásának ismételt növeléséről, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
36439
1788/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
36441
1789/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
36443
1790/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005 azonosító számú („Debrecen déli gazdasági övezet elérhetőségének javítása” című) projekt támogatásának növeléséről
36445
1791/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Debreceni Egyetem támogatási kérelmének a VP4-11.1.-11.2.-18. azonosító számú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
36447
1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfelújításokról
36447
1793/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Szíriában megvalósítandó magyar–lengyel közös humanitárius projekt pénzügyi forrásának biztosításáról
36458
1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
36458
1795/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Korcsolyázó Központ megvalósításához szükséges további intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
36460
1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás biztosításáról
36463
1797/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról
36463
1798/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról
36465
1799/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyoni és jogi helyzetének rendezéséről
36466
1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről
36473
1801/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
Az Andrássy Emlékmúzeum megvalósításának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
36475
1802/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Csata Diáksport Egyesület szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
36475
1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról
36476
1804/2018. (XII. 21.) Korm. határozat
A Fényeslitke–Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről szóló 1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
36476

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.