A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8058248. látogatója

Budapest

2018. december 27.,

csütörtök


 

214. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
37244
321/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
37245
1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
Hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról
37246
1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról
37247
1834/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
A Törőcsik Mari Ház fejlesztéséről
37247
1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
Egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról
37248
1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
37251
1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről
37253

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2021.03.04.