A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381293. látogatója

Budapest

2018. december 28.,

péntek


 

215. szám


 

Ára: 10185 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
322/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
37258
323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
37262
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
37278
45/2018. (XII. 28.) AM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról
37308
37/2018. (XII. 28.) BM rendelet
Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
37323
49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet
A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról
37332
20/2018. (XII. 28.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról
37338
21/2018. (XII. 28.) HM rendelet
A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről
37389
22/2018. (XII. 28.) HM rendelet
Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
37406
37/2018. (XII. 28.) ITM rendelet
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
37411
7/2018. (XII. 28.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
37481
23/2018. (XII. 28.) AB határozat
A Kúria Kfv.I.35.676/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
37486
24/2018. (XII. 28.) AB határozat
A Kúria Pfv.III.21.285/2016/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
37501
25/2018. (XII. 28.) AB határozat
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról
37508
1838/2018. (XII. 28.) Korm. határozat
Magyarország hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégiájáról
37516

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.