A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298760. látogatója

Budapest

2018. március 19.,

hétfő


 

38. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
Az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről
1773
46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A bölcsődei kiegészítő támogatásról
1775
47/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1776
48/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1776
49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
1778
50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
1779
51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1780
52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet
A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
1781
7/2018. (III. 19.) NGM rendelet
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosításáról
1782
1098/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A családbarát kormányzati intézkedésekről
1785
1099/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A bölcsődei kiegészítő támogatásról
1786
1100/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
1788
1101/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokról
1790
1102/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az országos jégkármegelőző rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről
1790
1103/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Helyi önkormányzat közbiztonság-fejlesztéssel összefüggő támogatásáról
1791
1104/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az Ötpróba Program megvalósításáról
1793
1105/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A többfunkciós autóbuszok beszerzéséhez szükséges forrásigényről
1793
1106/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának biztosításáról és az ehhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
1794
1107/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról
1806
1108/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének teljes körű felújításához szükséges forrás biztosításáról
1807
1109/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az Árpád-ház Program első üteme keretében, 2018–2023 között megvalósuló tudományos-szakmai alprogramok részletes végrehajtási tervéről, az ehhez szükséges források biztosításáról, valamint az Árpádok történelmi művét bemutató, Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítésének folytatásáról
1807
1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról
1812
1111/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az Érd megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
1812
1112/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1813
1113/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Martonvásár város külterületén megvalósuló ipari parki fejlesztésekhez szükséges többletforrás biztosításáról
1813
1114/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
1814
1115/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
1816
1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról
1816
1117/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az Erdélyi Református Egyházkerület fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
1817
1118/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Magyar Pálos Rend zarándoklatainak támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1820
1119/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Jeruzsálemi Latin Patriarchátus Jordániai Vikariátus projektjeinek támogatásáról
1822
1120/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-innovációt és génmegőrzést támogató felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról
1822
1121/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
1823
1122/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1816684271 azonosító számú („Kiszombori öntözőtelep rekonstrukció és fejlesztés” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról
1824
1123/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú („Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
1824
1124/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2017-00030 azonosító számú [„M0 autóút Déli szektor fejlesztése, rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül)” című] és az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” című] nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, valamint a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
1825
1125/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról és ingatlanvásárlási költségeinek uniós forrás terhére történő elszámolhatóságáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1831
1126/2018. (III. 19.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program második módosításának jóváhagyásáról
1833
1127/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
1833
1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
1834
1129/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1837
1130/2018. (III. 19.) Korm. határozat
A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1837
22/2018. (III. 19.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Bizottság, Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar–Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság és a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
1839
23/2018. (III. 19.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Elefántcsontparti Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1840
24/2018. (III. 19.) ME határozat
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Röntgen-szabadelektron Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1840

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.