A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299760. látogatója

Budapest

2018. április 20.,

péntek


 

55. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A helyi közszolgáltatás információs rendszerről
3061
74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól
3065
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról
3069
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
3071
77/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról
3077
78/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
3082
79/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
3116
80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
Az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
3118
81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
3129
82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról
3129
83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról
3130
84/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3148
85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3149
3/2018. (IV. 20.) AB határozat
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
3151
160/2018. (IV. 20.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
3161
161/2018. (IV. 20.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3161
162/2018. (IV. 20.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
3162
163/2018. (IV. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3162
164/2018. (IV. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
3163
1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
A légimentési képesség fejlesztéséről
3163
1218/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ használatában lévő ingatlanról
3164
1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
3165
1220/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
Egyes, az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)”című] felhívásra benyújtott projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3167
1221/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)”című] felhívásra benyújtott egyes projektjavaslatok tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3168
1222/2018. (IV. 20.) Korm. határozat
A „Közvetítői szerződés GINOP-8.3.3-17 azonosító jelű Irinyi tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealap kezelését végző pénzügyi közvetítő kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról
3169

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.28.