A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381465. látogatója

Budapest

2018. június 11.,

hétfő


 

82. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról
4073
102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről
4085
103/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4085
104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet
Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4093
9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
4097
10/2018. (VI. 11.) IM rendelet
A csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 2/1965. (I. 24.) IM rendelet, valamint egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
4197
1261/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
A mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-hálózat átfogó helyzetéről 2018-tól
4199
1262/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről
4202
1263/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
A 2018. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról
4206
1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről
4216
1265/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
Az Erdőtelek község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
4216
1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
Vajszló Nagyközséget érintő infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról
4217
1267/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról
4219
1268/2018. (VI. 11.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
4219
53/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4226
54/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4226
55/2018. (VI. 11.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4227

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.20.