A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. június 14.,

péntek


 

101. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3474
140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról
3492
27/2019. (VI. 14.) AM rendelet
A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról
3496
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
3499
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről
3545
1355/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2019. évi előirányzatának megemeléséről
3580
1356/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3582
1357/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
3586
1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozat
A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról
3588
59/2019. (VI. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
3591

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.