A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663191. látogatója

Budapest

2019. június 18.,

kedd


 

102. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2019. (VI. 18.) NVTNM rendelet
Az EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében, valamint a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
3594
25/2019. (VI. 18.) BM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
3595
15/2019. (VI. 18.) ITM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
3602
19/2019. (VI. 18.) AB határozat
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról és e rendelkezés alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
3619
18/2019. (VI. 18.) OGY határozat
A 2020. év nemzeti összetartozás évének nyilvánításáról
3648
60/2019. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
3648
1/2019. (VI. 18.) NVB közlemény
Az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményéről
3649

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.