A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678033. látogatója

Budapest

2019. június 20.,

csütörtök


 

104. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
3692
144/2019. (VI. 20.) Korm. rendelet
A Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
3696
28/2019. (VI. 20.) AM rendelet
Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosításáról
3697
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet
A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról
3702
16/2019. (VI. 20.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosításáról
3704
17/2019. (VI. 20.) IM rendelet
A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet módosításáról
3708
Köf.5009/2019/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
3711
1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról
3715
1364/2019. (VI. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyes beruházások megvalósítása érdekében szükséges forrás-átcsoportosításokról
3716

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.