A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299540. látogatója

Budapest

2019. június 25.,

kedd


 

108. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi L. törvény
A Londonban, 1985. október 16-án kelt, „a hajókon telepíthető INMARSAT földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben” tárgyú megállapodás kihirdetéséről
3847
146/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya között a gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
3852
147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
A Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
3859
148/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
3861
149/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
3868
150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
3868
30/2019. (VI. 25.) AM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
3871
7/2019. (VI. 25.) PM rendelet
A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
3877
2/2019. BJE határozat
Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról
3878
19/2019. (VI. 25.) OGY határozat
A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
3888
239/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
3888
240/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
3888
241/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
3889
242/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3889
243/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3889
244/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3890
245/2019. (VI. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
3890
246/2019. (VI. 25.) KE határozat
A 201/2016. (VI. 17.) KE határozat módosításáról
3890
1368/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
Az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának második ütemű bővítéséről
3891
1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3891
1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
3892
1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
3893
1372/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
3897
1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának megteremtése érdekében szükséges előkészítési, tervezési feladatok forrásának biztosításáról
3899
1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
3902
1375/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Szolnoki Atlétikai Centrum beruházás megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
3911
1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
3911
1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
3912
1378/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A Bock Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
3913
1379/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
A 2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3913
62/2019. (VI. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti, infrastrukturális projektekben való együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3914
63/2019. (VI. 25.) ME határozat
A Magyar–Paraguayi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
3914

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.27.