A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678033. látogatója

Budapest

2019. június 26.,

szerda


 

109. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
3917
152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
Egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
3920
153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3926
24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
3939
31/2019. (VI. 26.) AM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet módosításáról
3940
20/2019. (VI. 26.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 631. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
3942
21/2019. (VI. 26.) AB határozat
A Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
3951
1380/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
3962
1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
A Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásáról
3966
1382/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
Egyes egyházi támogatási célú kormányhatározatok módosításáról
3967
1383/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
3968
1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
Az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról
3969
1385/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
A Recirquel Újcirkusz Társulat infrastrukturális hátterének megteremtéséhez, valamint a 2019-2023. évi művészeti munkájának biztosításához szükséges intézkedésekről
3971
1386/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű ["Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" című] felhívásra benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
3971
1387/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
3972
1388/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú ("Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán" című) projekt támogatásának növeléséről
3974
1389/2019. (VI. 26.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
3976

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.