A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7604842. látogatója

Budapest

2019. január 28.,

hétfő


 

11. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet
Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
144
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
145

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.11.13.