A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7680149. látogatója

Budapest

2019. június 27.,

csütörtök


 

110. szám


 

Ára: 5145 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LI. törvény
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
3978
2019. évi LII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a katonai repülés és légvédelmi tevékenységek területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4005
2019. évi LIII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről
4013
2019. évi LIV. törvény
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
4065
2019. évi LV. törvény
Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről
4082
2019. évi LVI. törvény
Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről
4095
7/2019. (VI. 27.) MEKH rendelet
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
4098
26/2019. (VI. 27.) BM rendelet
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
4100
247/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
248/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4104
249/2019. (VI. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4105

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.19.