A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678033. látogatója

Budapest

2019. június 28.,

péntek


 

113. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LVII. törvény
Az Észak-Macedón Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
4135
2019. évi LVIII. törvény
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipežské Predmostie) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről
4137
2019. évi LIX. törvény
Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról
4139
2019. évi LX. törvény
Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
4151
157/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
4166
158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól
4167
159/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
4169
160/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4184
27/2019. (VI. 28.) BM rendelet
Az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4191
18/2019. (VI. 28.) IM rendelet
A bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
4205
16/2019. (VI. 28.) ITM rendelet
A hajózási tevékenység folytatásának egyes feltételeiről
4225
17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4225
250/2019. (VI. 28.) KE határozat
Miniszteri felmentésről
4228
251/2019. (VI. 28.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
4228
1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Földügyi Központ működésének megkezdéséhez szükséges egyes feladatokról
4229
1394/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
Intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az azzal összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
4230
1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat
A bajai sportuszoda és élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
4233
64/2019. (VI. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
4236

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.