A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678032. látogatója

Budapest

2019. július 8.,

hétfő


 

119. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2019. évi LXI. törvény
A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról
4453
2019. évi LXII. törvény
A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
4453
2019. évi LXIII. törvény
A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
4454
2019. évi LXIV. törvény
Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról
4475
2019. évi LXV. törvény
A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról
4495
164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4496
165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
4496
166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4544
28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet
A „Kandó Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4546
32/2019. (VII. 8.) AM rendelet
A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
4548
277/2019. (VII. 8.) KE határozat
A 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról
4550
1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
Az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő módosításáról
4550
1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
A vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges forrás biztosításáról
4552
1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
A 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
4554
1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozat
A budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról
4554

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.