A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298740. látogatója

Budapest

2019. január 30.,

szerda


 

12. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2019. (I. 30.) IM rendelet
A közigazgatási bíróságokra való áthelyezéssel kapcsolatos nyilatkozatról
152
1/2019. KMJE jogegységi határozat
A Kúria jogegységi határozata
156
1/2019. KMPJE jogegységi határozat
A Kúria jogegységi határozata
161
Köf.5035/2018/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
167
1017/2019. (I. 30.) Korm. határozat
A Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sportcélú működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
173

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.