A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7678032. látogatója

Budapest

2019. július 16.,

kedd


 

124. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól
4786
174/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggésben történő módosításáról
4787
175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
A budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
4788
290/2019. (VII. 16.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
4798
291/2019. (VII. 16.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári felmentésről
4798
1416/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4799
1417/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4801
1418/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
4803
1419/2019. (VII. 16.) Korm. határozat
A TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 azonosító számú ("Iparterület fejlesztése Mélykúton" című) és a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonosító számú ("Zákányszék Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről
4804
67/2019. (VII. 16.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4806
68/2019. (VII. 16.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
4806
69/2019. (VII. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
4807

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.02.17.