A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. július 30.,

kedd


 

133. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
Egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól
5429
188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az állattenyésztésről
5446
189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
5464
190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról
5465
191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
5467
192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5484
16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
5485
309/2019. (VII. 30.) KE határozat
Rektori megbízásról
5494
310/2019. (VII. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
5494
311/2019. (VII. 30.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
5495
312/2019. (VII. 30.) KE határozata
Egyetemi tanári kinevezésről
5495
1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
A gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról
5496
1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról
5501
1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
Az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról
5503
1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez szükséges forrásbiztosításról
5503
1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán való magyar részvételről
5504
77/2019. (VII. 30.) ME határozat
Az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
5508

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.