A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8006183. látogatója

Budapest

2019. augusztus 1.,

csütörtök


 

137. szám


 

Ára: 4200 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról
5652
196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5660
197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
5664
198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról
5665
199/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
5701
200/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5702
20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet
A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
5703
322/2019. (VIII. 1.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról
5707
1470/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról
5707
1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról
5710
1472/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A 2014–2020. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2019. évi módosításáról
5711
1473/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A 2021. évi FIG Ritmikus Gimnasztika Világbajnokság megrendezése érdekében pályázat benyújtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
5711
1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről
5712
1475/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének módosításáról
5715
1476/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
5716
1477/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5720
1478/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2019. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
5722
1479/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
5724
1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatásáról
5724
1481/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Egyházi közösségi célú beruházás megvalósításának támogatásáról
5727
1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről
5727
1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról
5734
1484/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló „Tornacsarnok és vívóterem” beruházáshoz szükséges támogatás biztosításáról
5734
1485/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5735
1486/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú („Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
5736
1487/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2018-00049 azonosító számú („Csepeli Szabadkikötő kapacitásbővítő fejlesztése, valamint a csepeli gerincút 2. ütemét magában foglaló projekt előkészítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5738
1488/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú, „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt megnevezésének, és szakmai elvárásainak módosításáról, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
5740
1489/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú („Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5740
1490/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosító számú („Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési területén” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
5742
1491/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
A TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító számú („Innovációs iparterület elérhetőségének javítása” című) projekt támogatásának növeléséről
5744
1492/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása”, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívására történő benyújtásához való hozzájárulásról
5746
1493/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
5747
85/2019. (VIII. 1.) ME határozat
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és tagjainak kinevezéséről
5748
86/2019. (VIII. 1.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
5749
87/2019. (VIII. 1.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról
5749

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.11.26.