A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7663192. látogatója

Budapest

2019. augusztus 2.,

péntek


 

138. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2019. (VIII. 2.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
5752
23/2019. (VIII. 2.) IM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
5772
24/2019. (VIII. 2.) IM rendelet
Egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
5773
21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet
A légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról
5774
1494/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
5786
1495/2019. (VIII. 2.) Korm. határozat
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről
5788

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.01.22.